สอบออนไลน์ชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศปี 2022- 2023

ระเบียบในการสอบออนไลน์

1.ข้อสอบออนไลน์นี้เป็นการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบเพื่อ
เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสถาบันเอ็ดยูดีซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบใดๆ

2.ข้อสอบออนไลน์มีทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที

3. ขอให้ผู้สอบตั้งใจทำและซื่อสัตย์ต่อตนเองเช่นเดียวกับการสอบโดยทั่วไป

4. เมื่อทำข้อสอบครบทั้งหมด ระบบจะแจ้งคะแนนสอบทันทีเมื่อสิ้นสุดเวลาสอบ หากได้คะแนนตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ในการสอบ

5. โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (Partial Scholarship) โดยนักเรียนสามารถเลือกประเทศต่างๆ ได้ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 10 เดือน

ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 10 เดือน

ประเทศแคนาดา ระยะเวลา 10 เดือน

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะสอบที่สนามสอบที่ท่านสะดวก สามารถติดต่อสถาบันเอ็ดยูดีในวันจันทร์-วันเสาร์ ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 10:00-19:00 น. หรือที่เบอร์ (02) 004-8828 และ (086) 385-9444

**หมายเหตุ

1.การสอบออนไลน์เป็นการสอบคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

2.ประกาศนียบัตรจะมอบให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบแบบ Paper-based test จากศูนย์สอบต่างๆเท่านั้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สอบได้ที่สถาบัน

หากท่านพร้อมทำข้อสอบออนไลน์ ณ ขณะนี้

เริ่มทำการสอบ