Student of the Month

สถาบันเอ็ดยูดีขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปบรรเลงเพลงวัน Veteran Day และได้รับเกียรติบัตรให้เป็น Student of the Month จากทางโรงเรียนด้วยค่ะ