สนามสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

วันสอบ
สามารถนัดเข้ามาสอบตามวันและเวลา ดังนี้ (สอบรอบละ 2 คน)
วันจันทร์, วันพุธ, และวันศุกร์ แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่
รอบ 13.30 น., 15.00 น., และ 16.30 น.

วันเสาร์ แบ่งเป็น 4 รอบ ได้แก่
รอบ 11.00 น., 13.30 น., 15.00 น. และ 16.30 น.

สถานที่จัดสอบ
สถาบันเอ็ดยูดี ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการและสอบสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการอีกครั้ง

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศได้ ที่นี่

กฎระเบียบในการสอบ

  1. นักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ณ จุดลงทะเบียน
  2. นักเรียนที่เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบและเครื่องเขียนที่จำเป็นมาในวันสอบ
  3. นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  5. หากนักเรียนมาสายเกิน 15 นาทีจากเวลาเข้าห้องสอบ 8.15 น.จะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
  6. นักเรียนทุกคนจะต้องสวมหนัากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการสอบ

*หมายเหตุ
1. หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย หรือสามารถเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (BTS เอกมัย)
2. นักเรียนที่สอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์จะต้องเข้าประชุมรับฟังข้อมูลโครงการพร้อมผู้ปกครอง (คุณพ่อหรือคุณแม่)

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
      นำแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
ได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง
    – โมบายแบงค์กิ้ง
      สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 005-7-06805-8       
ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงิน และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)

**หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

โทร :   02-0048828, 086-3859444
ไอดีไลน์ :   @edudeethailand
อีเมล์ :   info@edudee.co.th
เว็บไซต์ :   www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก :   www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม :   edudee_education