ศูนย์สอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

ศูนย์สอบ :  ตึกมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัด : กรุงเทพฯ
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
ลงทะเบียนสอบ 7.45 – 8.15 น. เข้าห้องสอบ 8.15 น. เวลาสอบ 8.30 – 9.40 น. ลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง 9.30 น. ประชุมรับฟังข้อมูล 9.45 – 12.30 น. (เวลาโดยประมาณ) ประกาศผลสอบ 12.30 น. (ประกาศผลสอบข้อเขียน) ลงทะเบียนและสอบสัมภาษณ์ 12.45 น. เป็นต้นไป

กฎระเบียบในการสอบ

  1. นักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ณ จุดลงทะเบียน
  2. นักเรียนที่เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบและเครื่องเขียนที่จำเป็นมาในวันสอบ
  3. นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  5. หากนักเรียนมาสายเกิน 15 นาทีจากเวลาเข้าห้องสอบ 8.15 น.จะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง

**หมายเหตุ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพร้อมผู้ปกครอง (คุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่ง) นักเรียนจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพร้อมผู้ปกครอง (คุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่ง) แนะนำให้นักเรียนเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ หากนักเรียนมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางสถาบันเอ็ดยูดี โทร 02 0048828, 086-3859444 หรือ [email protected] สถาบันเปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์

2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบจากเว็บไซต์และนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด
      หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง
    – โมบายแบงค์กิ้ง
      ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
      ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท เลขบัญชี 005-7-06805-8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร :   02-0048828, 086-3859444
ไอดีไลน์ :   @edudeethailand
อีเมล์ :   [email protected]
เว็บไซต์ :   www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก :   www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม :   edudee_education