สนามสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

สถานที่จัดสอบ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25
วันสอบ
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาในการสอบ
8.30 – 10.00 น.
ประกาศผลและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์
10.30 – 12.00 น.

กฎระเบียบในการสอบ

  1. นักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ณ จุดลงทะเบียน
  2. นักเรียนที่เข้าสอบต้องนำดินสอ 2B ยางลบและเครื่องเขียนที่จำเป็นมาในวันสอบ
  3. นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ
  4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  5. หากนักเรียนมาสายเกิน 15 นาทีจากเวลาเข้าห้องสอบ 9.15 น.จะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง

*หมายเหตุ
1. หากนักเรียนสอบผ่านทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ทางสถาบันจะแจ้งวันเพื่อเรียนเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
2. ทางมูลนิธิมีที่จอดรถจำนวนจำกัด จึงแนะนำให้นักเรียนเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (BTS ทองหล่อ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
      นำแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
ได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง
    – โมบายแบงค์กิ้ง
      สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 005-7-06805-8       
ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่ง
หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)

**หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

โทร :   02-0048828, 086-3859444
ไอดีไลน์ :   @edudeethailand
อีเมล์ :   [email protected]
เว็บไซต์ :   www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก :   www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม :   edudee_education