Top 10 states hosting J-1 visa

10 อันดับของรัฐที่ครอบครัวอุปถัมภ์ตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J-1 มากที่สุด ลองมาดูกันว่ามีรัฐอะไรบ้าง