การตรวจสุขภาพก่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็คือ การตรวจสุขภาพและประวัติการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยได้กำหนดวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยควรได้รับ แต่วัคซีนพื้นฐานของไทยไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแล้ว นักเรียนจะได้รับฟอร์มตรวจสุขภาพและวัคซีนของทางมูลนิธิที่เราเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น (รัฐบาลหรือเอกชนก็ได้) พร้อมนำสมุดบันทึกวัคซีนไปที่โรงพยาบาลด้วย

**สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือวัคซีนที่อเมริกาบังคับให้ฉีดคือ กาฬหลังแอ่น หรือ Meningococcal Meningitis (MCV4) อย่างน้อย 1 เข็ม ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และไวรัสตับอักเสบ A (Hepatitis A) อย่างน้อย 2 เข็ม

วันนี้สถาบันเอ็ดยูดีมีตัวอย่างการฉีดวัคซีนของ รัฐ Texas และ Indiana มาฝากเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจและเตรียมตัวกัน

ตารางวัคซีนของรัฐ Texas
ตารางวัคซีนของรัฐ Indiana

ขอบคุณข้อมูลจาก IN State Department of Health และ The State of Texas

Please follow and like us: